GỖ KEO XẺ

Gỗ keo xė được cắt từ các khúc gô thành các hinh dạng và kích thước khác nhau. Các sản phẩm gỗ keo xė thông thường bao gôm cácthanh gỗ đặc và các đoạn gỗ hình chữ nhật.

Chúng tôi cung cấp gỗ keo xė cho thị trường trong nước và ngoài nước với mẫu mā sản phẩm đa dạng, quy cách phong phú. Gỗ keo được xẻ theo quy cách nhất định, sau đó hun trùng hoặc sây khô để giảm độ ẩm theo yêu cầu.

NHẬN BÁO GIÁ